गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

दामुना वजार भित्रका टहराको काठ र टिन विक्री गर्न दरभाउ पत्र आाहवान