तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

फोहर मैला व्यवस्थापन स्थलका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सूचना

फोहर मैला व्यवस्थापन स्थलका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सूचना