गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलनको लागि भुलसुधार गरिएको सुचना