गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

मकै सफा गरि च्याख्याला बनाउने मेसिन सबन्धि निबेदन दर्ता गराउने सुचना