गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
सागर मिश्र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय gauradahamun@gmail.com ९८५२६३५१११
सचिन कुमार क्षेत्री इन्जिनियर याेजना तथा शहरी पुर्वाधार शाखा er.gauradaha@gmail.com ९८४१५७११३७
जगदीश पराजुली लेखा अधिकृत लेखा scistdkh@gmail.com ९८६११९०३८३
कविन्द्र कुमार प्रसाई लेखापाल लेखा prasainkk@yahoo.com ९८४१८१४६४१
अरुण सिग्देल ना.सु गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय omkarnath.anuj@gmail.com ९८४९२०९७९६
अर्जुनभाई दाहाल ना.सु जिन्सी शाखा arjunbhaidahal005@gmail.com ९८५२६७६१५४
चिरञ्नजीवी कोईराला ना.सु योजना शाखा ९८४१८१७३४०
कमल कुमार गणेश खरिदार नगर प्रमुख सचिवालय,गौरादह नगरपालिका ९८६२६५६६९०
हेमराज बन खरिदार ९८१७०७०४७७
विनोद खतिवडा खरिदार गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय ९८४२६६५११६
गोविन्द श्रेष्ठ सि.अ.हे.व नगर स्वास्थ शाखा shresthag0399@gmail.com ९८४२६५०३४३
होमनाथ बराल खरिदार गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय hombaral54@gmail.com ९८४२०९८७५१