कार्यकारी अधिकृत श्री रविन्द्र प्रसाद वस्ती ज्यूको बिदाई समारोहको झलक