तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

खेली कुमार राई

Designation:

Phone: 
९८१६९६३१२६