तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

गौरादह नगरपालिकाको दोश्रो नगरपरिषदबाट पारित आ.व. २०७४/०७५ को नगर विकास योजनाको सार्वजनिकीकरण समारोह