गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

गौरादह नगरपालिकाको दोश्रो नगरपरिषदबाट पारित आ.व. २०७४/०७५ को नगर विकास योजनाको सार्वजनिकीकरण समारोह