गौरादह नगरपालिकाको नगर सभा ३० गते बिहान ८ बजे सम्मलाई स्थगन गरिएको छ।