गौरादह नगरपालिका, झापा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा समारोहका केहि झलह‍कहरु।।।