गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

गौरादह नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मानानिय उपप्रमुख ज्यू साथै कार्यक्रममा केहि झलकहरु