गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

गौरादह, बैगुन्धुरा, स्कुलचौन चप्रामारी बालुवथान हाटबजार को पुन ठेक्का आवहान