गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

चिरञ्नजीवी कोईराला

Designation:

Phone: 
९८४१८१७३४०
Section: 
योजना शाखा