गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

दमकल खरिदको लागि क्याटलगब्रोसर पेश गर्न आवहान गरिएको सार्वजनिक सूचना