पालिका स्तरीय स्वास्थ्य प्रगति को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा झलकहरु

गौरादह नगरपालिका नगर स्वास्थ्य शाखा ले आयोजना गरेको पालिका स्तरीय स्वास्थ्य प्रगति को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा आ व २०७५/०७६ को गौरादह नगरपालिका भित्र का स्वास्थ्य प्रगति को समिक्षा गर्नुको साथै यस आ व मा अझै उच्च प्रगतिको लागि रणनिती तय गरियो ।