गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

फोहर मैला व्यवस्थापन स्थलका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सूचना

फोहर मैला व्यवस्थापन स्थलका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सूचना