गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

मेसीन सामान खरीद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आहवान २०७५०६०१