तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन २०७३-७४