गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुस्तिका आ. व.२०७५/७६