गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

विधालय खोल्ने तथा थप कक्षा सम्वन्धी सुचना २०७५-०९-२६