गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

विनोद खतिवडा

Designation:

Phone: 
९८४२६६५११६
Section: 
गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय