गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

विमा कार्यक्रममा खटिएका स्वास्थ्य विमा सहयोगीहरुको नामावली