गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

संविधान दिवस २०७५ को अवसरमा गौरादह नगरपालिका द्वारा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रमका केेही झलकहरु ।।