तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

सवारी साधन खरिद सबन्धमा