गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

सहायक स्तर पाँचौ, नासुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन