गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

नगरपालिका कार्यालयलाई दान स्वरुप प्राप्त जग्गाकाे सिमांकन गरिदै