गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

सचिन कुमार क्षेत्री

Email: 
er.gauradaha@gmail.com
Phone: 
९८४१५७११३७
Section: 
याेजना तथा शहरी पुर्वाधार शाखा