गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

खगेन्द्र गुरागाई

Email: 
ito.gauradahamun@gmail.com
Phone: 
९८४१३५४४६१
Section: 
गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय