गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

कविन्द्र कुमार प्रसाई

Email: 
prasainkk@yahoo.com
Phone: 
९८४१८१४६४१
Section: 
लेखा