गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

अरुण सिग्देल

Designation:

Email: 
omkarnath.anuj@gmail.com
Phone: 
९८४९२०९७९६
Section: 
गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय