गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माण सम्वन्धि वोलपत्र अावहान

Supporting Documents: