गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

आन्तरिक आय संकलन सम्वन्धि वाेलपत्र अाव्हानकाे सुचना

Supporting Documents: