कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
सागर मिश्र कार्यकारी अधिकृत gauradahamun@gmail.com ०२३-४८०३७८
सचिन कुमार क्षेत्री इन्जिनियर याेजना तथा शहरी पुर्वाधार शाखा ९८४१५७११३७
खेमनाथ संग्रौला ना.सु संयुक्त वडा कार्यालय,कोहवरा ९८४२६३१७०८
रामप्रसाद दाहाल ना.सु जिन्सी तथा सामाजिक विकास ९८४२६३१२३३
प्रेम चन्द्र वास्ताेला सव. ओभरसियर भवन निर्माण तथा शहरी याेजना शाखा ९८४१७५९१५०
अर्जुन कुमार चापागाई ना.सु सयुक्त वडा कार्यालय,गाैरादह ९८५२६७६१६८
अाेमनाथ तिवारी खरिदार सयुक्त वडा कार्यालय,ग्वालडुव्वा ९८४२७०९३०४
जगन्नाथ खनाल खरिदार सयुक्त वडा कार्यालय,स्कुलचौन ९८५२०३३१४८
भावना आचार्य ना.सु राजश्व शाखा ९८४२४१३४५०
बाबुराम के.सी. ना.सु प्रशासन शाखा ९८४२३७६७०६
मेनुका बस्नेत खरिदार ९८४२४८३७७९
कमल कुमार गणेश खरिदार ९८६२६५५७९०
हेमराज बन खरिदार ९८१७०७०४७७
खेली कुमार राई खरिदार ९८१६९६३१२६