FAQs Complain Problems

गौरादह नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Address: 
गौरादह झापा, १ नं. प्रदेश
Telephone: 
०२३-५०९८००,५०९८०१,५०९८०३
Email: 
gauradahamun@gmail.com,ito.gauradahamun@gmail.com
Latitude: 
26.54598
Longitude: 
87.720445