गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

अर्जुनभाई दाहाल

Designation:

Email: 
arjunbhaidahal005@gmail.com
Phone: 
९८५२६७६१५४
Section: 
जिन्सी शाखा