गौरादह नगरपालिकाको सेवा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ?

नराम्रो
25% (2 votes)
ठिकै
50% (4 votes)
राम्रो
13% (1 vote)
धेरै राम्रो
13% (1 vote)
Total votes: 8