गौरादह नगरपालिकाको सेवा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ?

नराम्रो
36% (13 votes)
ठिकै
36% (13 votes)
राम्रो
11% (4 votes)
धेरै राम्रो
17% (6 votes)
Total votes: 36