गौरादह नगरपालिकाको सेवा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ?

नराम्रो
43% (26 votes)
ठिकै
32% (19 votes)
राम्रो
7% (4 votes)
धेरै राम्रो
18% (11 votes)
Total votes: 60