गौरादह नगरपालिकाको सेवा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ?

नराम्रो
33% (7 votes)
ठिकै
52% (11 votes)
राम्रो
10% (2 votes)
धेरै राम्रो
5% (1 vote)
Total votes: 21