गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

गौरादह नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधी नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, २०७५