गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

जगदीश पराजुली

Email: 
scistdkh@gmail.com
Phone: 
९८६११९०३८३
Section: 
लेखा