तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

रामप्रसाद दाहाल

Designation:

Phone: 
९८४२६३१२३३
Section: 
जिन्सी तथा सामाजिक विकास