तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सुचना फारम