गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

सहायक स्तर पांचौ तह कार्यक्षमताको मुल्यांकनद्धारा हुने बढुवाको सुचना

Supporting Documents: