गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

नगरसभा सदस्य सिताराम भट्टराई वाट प्रस्तुत आ.व. ०७५-७६ को लागि पेश गरिएको परिमार्जन वजेट