गौरादह नगरपालिकाको सेवा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ?

नराम्रो
40% (26 votes)
ठिकै
34% (22 votes)
राम्रो
9% (6 votes)
धेरै राम्रो
17% (11 votes)
Total votes: 65