गौरादह नगरपालिकाको सेवा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ?

नराम्रो
35% (17 votes)
ठिकै
35% (17 votes)
राम्रो
8% (4 votes)
धेरै राम्रो
21% (10 votes)
Total votes: 48