गौरादह नगरपालिकाको सेवा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ?

नराम्रो
39% (13 votes)
ठिकै
39% (13 votes)
राम्रो
9% (3 votes)
धेरै राम्रो
12% (4 votes)
Total votes: 33