गौरादह नगरपालिकाको सेवा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ?

नराम्रो
35% (8 votes)
ठिकै
52% (12 votes)
राम्रो
9% (2 votes)
धेरै राम्रो
4% (1 vote)
Total votes: 23