तपाईहरुलाई गौरादह नगरपालिकको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।

Municipal Board's Decisions