गौरादह नगरपालिकाको आधिकारीक website मा स्वागत छ ।     कर तथा शुल्कहरु ।    कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु  ।  ऐेन, कानुन तथा निर्देशिका

कमल कुमार गणेश

Designation:

Phone: 
९८६२६५६६९०
Section: 
नगर प्रमुख सचिवालय,गौरादह नगरपालिका