गौरादह नगरपालिकाको अाधिकारीक website मा स्वागत छ । तपाईहरुले यस नगरपालिकाको Apps मार्फत पानि सुचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

अा व २०७२/७३ र २०७३/७४ मा संचालन गरिने याेजनाहरुकाे विवरण

Supporting Documents: