FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

क्र.स नाम थर पद वडा नं. फोन नं.
1 जगन्नाथ खनाल वडा अध्यक्ष 9852033148
2 गोमा देवी लिम्बु (चेम्जोङ्ग) महिला सदस्य 9814982558
3 छलीमाया नेपाली दलित महिला सदस्य 9815931972
4 मोहन कुमार राई सदस्य 9804022950
5 कपिलमणी काफ्ले सदस्य 9842761703
6 खेमनाथ सग्रौला वडा सचिव 9842631708