FAQs Complain Problems

वडा नं. ८

क्र.स नाम थर पद वडा नं. फोन नं.
1 गणेश कुमार राजवंशी वडा अध्यक्ष 9842631029
2 हेमनसरी राजवंशी महिला सदस्य 9817972085
3 दुखवति सरबरिया दलित महिला सदस्य 9806045618
4 होम प्रसाद ढकाल सदस्य 9815983907
5 लालचन राजवंशी सदस्य 9806067558
6 खेली कुमार राई वडा सचिव 9816963126

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।