FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

क्र.स नाम थर पद वडा नं. फोन नं.
1 तोयानाथ प्रसाई वडा अध्यक्ष 9804926707
2 टिका देवी श्रेष्‍ठ महिला सदस्य 9806060587
3 आरती विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य 9813149394
4 राम कुमार तामाङ्ग सदस्य 9817943635
5 तुलसी प्रसाद राजवंशी सदस्य 9841456693
6 राम प्रसाद दाहाल वडा सचिव 9842631233

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।