FAQs Complain Problems

बोर्ड बैठक निर्णयहरु

आ.व.२०७५/०७६को बोर्ड बैठक निर्णयहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

आ.व.२०७६/०७७को बोर्ड बैठक निर्णयहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

आ.व २०७७/०७८ को बोर्ड बैठक निर्णयहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

आ.व २०७८/०७९ को बोर्ड बैठक निर्णयहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

आ.व ०७९\०८० को बोर्ड बैठक निर्णयहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

आ.व ०८०\८१ को बोर्ड बैठकका निर्णयहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।