FAQs Complain Problems

गौरादह नगरपालिकाको आ.व. ०७५-७६ को वडा स्तरीय योजनाहरु

वाड नं. १
वाड नं. २
वाड नं. ३
वाड नं. ४
वाड नं. ५
वाड नं. ६
वाड नं. ७
वाड नं. ८
वाड नं. ९

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।